انرژی خورشیدی

Printer-friendly version

امروزه در اكثر كشورهاي جهان به روش‌هاي مختلف از انرژي خورشيد براي تامين نياز انرژي مصرفي خود بهره مي‌گيرند، كه مي‌توان مواردي نظير طراحي و جهت‌گيري مناسب ساختمان‌ها، توليد برق، تامين آب‌گرم مصرفي، گرمايش و سرمايش ساختمان و همچنين تامين انرژي موردنياز در بسياري از فرآيندهاي صنعتي را نام برد، كه گسترش استفاده از سيستم‌هاي خورشيدي براي تامين بخشي از برق، آب گرم، گرمايش و يا سرمايش موردنياز ساختمان‌ها در جهان بسيار چشمگير بوده و با توجه به افزايش بهاي انرژي، بهره‌گيري از انرژي خورشيد داراي رشد روزافزوني مي‌باشد. در شكل  ميزان انرژي دريافتي از خورشيد در مقايسه با وضعيت مصرف انرژي و ساير منابع انرژي موجود در جهان ارائه شده است و براحتي مي‌توان مقدار بالاي انرژي دريافتي سالانه از خورشيد در سطح زمين را در مقايسه با ساير منابع انرژي و مصرف سالانه انرژي جهان مشاهده نمود. كمتر از 4 ساعت دريافت انرژي خورشيد در سطح زمين معادل كل تقاصاي انرژي جهان مي‌باشد.

 

انرژی خورشیدی

انرژي خورشيدي به روش­هاي مختلف براي تامين نياز انرژي مصرفي استفاده مي­شود، كه از آنجمله مي­توان به مواردي نظير طراحي و جهت گيري مناسب ساختمان­ها، توليد برق، تامين آب گرم مصرفي، گرمايش و سرمايش ساختمان اشاره نمود. با توجه به افزايش بهاي انرژي، بهره­گيري از انرژي خورشيدي داراي رشد روزافزوني مي­باشد. كشور ايران در مقايسه با بسياري از نقاط جهان از تابش خورشيد بسيار مناسبي برخودار است. از اينرو، با استفاده از آبگرمكن خورشيدي مي­توان هزينه­هاي مصرف گاز، گازوئيل و برق را تا 100% در هريك از بخش­هاي مصرف كننده سوخت كاهش داد. با صرفه­جوي در مصرف سوخت توسط اين سيستم، سرمايه­گذاري اوليه مستهلك شده و بعد از آن به علت عمر بالاي دستگاه­ها سود آوري خواهد داشت. همچنين، هزينه­هاي نگهداري و تعميرات آبگرمكن خورشيدي بسيار پايين و در حد صفر است. زيرا هيچ قطعه متحركي نداشته و طول عمر كاركرد سيستم­هاي استاندارد و با كيفيت فني بالا تا 30 سال مي­رسد.

انرژی خورشیدیانرژی خورشیدی