سیستم های کنترل

Printer-friendly version
مدل SM2
   مدل SM1 ماژول BM-Solar1
     

 

 سيستم كنترل خورشيدي SM2:


1) مناسب براي كنترل سيكل خورشيدي مشتمل بر دو مخزن و دو سيكل كلكتور شامل يك سنسور كلكتور و يك سنور مخزن
 
2) كنترل هوشمند مخزن گرمايش مجدد جهت افزايش صرفه‌جويي در مصرف انرژي در هنگام استفاده همزمان با بويلرهاي Wolf
 
3) قابليت اتصال انواع سنسورهاي حرارتي و تجهيزات اندازه‌گيري ميزان حرارت
 
4) نمايش مقادير تنظيم شده و ساليانه براي ماژول برنامه خورشيدي BM-Solar و سيستم مديريت انرژي
 
5) قابليت انصال و تبادل اطلاعات با ساير سيستمهاي كنترلي به روش e-Bus
 
6) تكنولوژي اتصال Rast-5
 
7) مجهز به يك سنسور PT-1000 براي اندازه‌گيري دماي كلكتور و سنسور( NTC 5k) در بسته بندی موجود می باشد.

سيستم كنترل خورشيدي SM1:

1) مناسب براي كنترل يك سيكل خورشيدي

2) كنترل هوشمند مخزن گرمايش مجدد جهت افزايش صرفه‌جويي در مصرف انرژي در هنگام استفاده همزمان با بويلرهاي Wolf
 
3) قابليت اتصال انواع سنسورهاي حرارتي و تجهيزات اندازه‌گيري ميزان حرارت
 
4)نمايش مقادير تنظيم شده و ساليانه براي ماژول برنامه خورشيدي BM-Solar و سيستم مديريت انرژي
 
5) قابليت انصال و تبادل اطلاعات با ساير سيستمهاي كنترلي به روش e-Bus
 
6) تكنولوژي اتصال Rast-5
 
7) مجهز به يك سنسور PT-1000 براي اندازه‌گيري دماي كلكتور و سنسور NTC 5k براي اندازه‌گيري دماي مخزن


ماژول BM-Solar:

براي نمايش داده‌ها و ورود اطلاعات توسط كاربر وبرنامه‌ريزي سيكل خورشيدي در دو كنترل SM-1 و SM-2 مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از مزاياي اين رابط كاربري مي‌توان موارد زير را برشمرد:

 
1) داراي صفحه نمايشگر ديجيتال

2) قابليت انجام تنظيمات از طريق كليدهاي عملكردي و دكمه گردشي

 

3) قابليت اتصال و تبادل اطلاعات با ساير سيستمهاي كنترل بصورت e-Bus

4) با قابليت نصب بر روي ديوار و تبادل اطلاعات با سيستمهاي كنترل SM-1 و SM-2 از طريق كنترل از راه دور

 

 

 


فایل پیوستاندازه
سیستم های کنترل59.79 KB