پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران

Printer-friendly version

كشور ايران در مقايسه با بسياري از نقاط جهان از تابش خورشيد بسيار مناسبي برخوردار مي‌باشد و همانگونه كه در شكل مشخص است ايران با دريافت تابش روزانه بيش از kWh/m2  6 براي روزهايي با آسمان صاف، پتانسيل بسيار بالايي براي تامين انرژي گرمايي، سرمايي و الكتريكي موردنياز از تابش خورشيد را دارد و مي‌توان با استفاده از يك سيستم خورشيدي مناسب، انرژي موردنياز هر ساختماني را در تمامي قسمت‌هاي ايران از مناطق پرباران شمالي، تا مناطق سردسير غربي و مناطق گرم جنوب تامين نمود. استفاده از انرژي خورشيدي در مناطقي كه دسترسي به سوخت در آن نقاط امكانپذير نبوده و يا به سختي صورت مي­پذيرد، بسيار مفيده فايده بوده و راهي آسان براي دريافت انرژي مورد نياز مي­باشد.

انرژی خورشیدی